Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.

Elektronickou aukcí k úsporám.facebook: E-aukce pro domácnost, podnikatele a VS

viz odkaz Kontakty

Elektronické aukce dodavatelů enrgií

DO E-AUKČNÍ SÍNĚ ECENTRE SDRUŽUJEME DESÍTKY odběratelů A SNIŽUJEME TAK NÁKLADY V TĚCHTO KOMODITÁCH:   Elektřina, zemní plyn: pro domácnost, komerční sféru i veřejnou správu                                                                                                           

Jen pár kroků k úsporám…

1. krok:  Podepíšete smlouvu s eCENTRE, kterou pro domácnost, firmu, spolek i veřejnou správu naleznete v příslušní kapitole tohoto webu a předáte nám potřebné podklady.

2. krok: eCENTRE sesbírá každý měsíc podklady od všech domácností, firem vč. spolků, nebo veřejné správy

3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukční síně.

4. krok: Poté osloví, včetně podmínek, široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci

5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž.

6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi  a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

  • Kopie smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek
  • Kopie ročního vyúčtování za elektrickou energii
  • V případě vysokého napětí – odběrový diagram v xls
  • Podepsaná mandátní smlouva mezi eCENTRE a klientem