Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.

Elektronickou aukcí k úsporám.facebook: E-aukce pro domácnost, podnikatele a VS

viz odkaz Kontakty

články na web, zpravodaj obce

Vyhodnocení elektronických aukcí po topné sezóně.

Letošní mírná zima sníží náklady za energie každé domácnosti.  Někteří klienti očekávali před vyhlášením cen pro rok 2014 avízované až 20 % snížení cen energií na trhu. To se však týkalo pouze vybraných tarifů a nezahrnovalo úpravu stálých měsíčních poplatků za odběrná místa. Klienti z e-aukcí tak ušetří, např. u zemního plynu 100 až 150 Kč měsíčně a vysoutěžené ceny neovlivní ani výše spotřeby.

V minulém roce se díky celostátním elektronickým aukcím eCENTRE a.s.,  probíhajícím v celé ČR, podařilo ušetřit pro více jak 92% z 21 tisíc domácností  více  než 20% nákladů.

Lidé z 652 měst a obcí ve sdružených e-Aukcích společně ušetřili 210 milionů korun.  I naše obec spolu s celým Mikroregionem Matice Slezské, zajistila pro více než 400 domácnosti a desítku podnikatelů uspořit průměrně v nákladech více než 20%.

Do nové topné sezóny s levnějšími dodavateli energií a výhodnějšími obchodními podmínkami.

Ze zákona má každý právo změnit dodavatele a ušetřit i tisíce korun. Trend e-Aukcí pro domácnosti pokračuje. Obavy některých domácností, zdali dosáhnou úspory z e-Aukce ve srovnání s novými cenami na trhu, se rozptýlily krátce po zveřejnění výsledků únorové aukce. Samozřejmě platí, že s větší spotřebou roste prostor pro úspory. U malého bytu to může být několik stovek korun ročně, v případě rodinných domů s plynovým vytápěním se však jedná až o desítky tisíc. Průměrná úspora za rok, které dosahují naši klienti při spotřebě cca 20 až 30 tis. Kč/rok, je pak v případě elektřiny cca 2 000 –  3 000 korun, v případě plynu i přes 7 000 korun, to je celkem za rok i 10 000.

Princip výběru spočívá v tom, že domácnosti a podnikatelské subjekty se jako odběratelé energie spojí a vyberou si v elektronické aukci vítěznou firmu – nového dodavatele plynu nebo elektrické   energie, který dosáhl nejvýhodnější, tj. nejnižší ceny a s tím pak naváží nový smluvní vztah. Pokud by v aukci úsporu  nedosáhli, zůstává jim původní dodavatel.

Přechod k novému dodavateli však trvá i několik měsíců, proto zvažujete-li změnu dodavatele energii, nejvýhodnější doba je 4 až 6 měsíců před začátkem topné sezony.  Každý dodavatel má totiž jinou výpovědní lhůtu smlouvy.

Vyhovuje vám dosavadní smlouva a podmínky k dodávkám plynu a elektřiny?

S obchodními partnery eCENTRE jsme dohodli i bezplatné poradenství v záležitosti výběru levnějšího dodavatele (jak s účasti v aukci, tak mimo ní), náležitostech vyúčtování, obchodních podmínek a možnostech odstoupení od smlouvy. Seznámeni budete s principy elektronických aukcí, jejími výstupy (povinnosti dodavatele a odběratele), dosavadními výsledky a kroky nutnými k účasti.

Pokud byste v aukci nedosáhli úsporu, stávající dodavatel vám zůstává.

Ve spolupráci s firmou eCENTRE a.s. opět připravujeme elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie a zemního plynu, která má za cíl ušetřit občanům a firmám jejich výdaje.

Více informací vč. výsledků a referencí na www.eaukce-uspory.com

Kontakt: Roman Strnad  – Velká Polom           Tel.: 602 727 356

              Jaroslav Strnad – Háj ve Slezsku        Tel.: 721 836 280

roman.strnad@ecentre.cz , nebo energie.sro@iol.cz