Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.

Elektronickou aukcí k úsporám.facebook: E-aukce pro domácnost, podnikatele a VS

viz odkaz Kontakty

Červencová e-aukce pro podnikatele

Výsledky aukce pro komerční sektor byly úspěšné

Elektřina 18,46 %

Zemní plyn 25,95 %

PODNIKATELÉ, VEŘEJNÁ SPRÁVA (AUKCE 27.5.2015)

 

komodita

objem

úspora

úspora v %

elektřina

3 169 111,56 Kč

675 785,10 Kč

21,32

zemní plyn

3 296 144,23 Kč

856 258,83 Kč

25,98

 

Úspory nákladů pro firmy - energie, spoje, MTZ

Do e-Aukční síně eCENTRE sdružujeme desítky firem a snižujeme tak náklady v těchto komoditách:


Jen pár kroků k úsporám…

1. krok: Na Kontaktním centru podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady.

2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností…

3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukční síně.

4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci

5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž

6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi  a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.

 

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

  • Kopie smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek
  • Kopie ročního vyúčtování za elektrickou energii
  • V případě vysokého napětí – odběrový diagram v xls
  • Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

smlouva pro podnikatele

V případě zájmu o naši službu kontaktujte nás zde: roman.strnad@ecentre.cz,  zajistíme 100% servis. 

zdroj: eCENTRE, a.s.