Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.

Elektronickou aukcí k úsporám.facebook: E-aukce pro domácnost, podnikatele a VS

viz odkaz Kontakty

Úspory za energie domácnosti i podnikatelé - Poradenská činnost

Každý zákazník má podle zákona právo na svobodný výběr svého dodavatele elektřiny či plynu. Pro volbu dodavatele podle Vašich potřeb, je třeba se nejprve seznámit s ceníkem a produkty jednotlivých  dodavatelů. I v případě konkrétní spotřeby a konkrétního místa se může cena za MWh a výše poplatků různit v závislosti na daném produktu jak u zemního plynu, tak u elektrické energie (např. u el.energie jsou to:  FIX, eTarif FIX, Comfort , u zemního plynu dtto a k tomu PRAKTIK).  

Následně si musíte podrobně prostudovat návrh smlouvy vybraného dodavatele a jeho smluvní podmínky (VOP), které je dobré ověřit i na internetu (mohly být novelizovány), abyste věděli, k čemu všemu se sjednáním smlouvy vlastně zavazujete (např. jaké dodavatel uplatňuje smluvní sankce, nejrůznější poplatky, co všechno ze smlouvy může dodavatel jednostranně změnit atd.).

Neméně důležité je ověření lhůt a přesného data výpovědi, která se mohou různit. (lhůta k výpovědi: 1 – 6 měsíců, datum od kterého se lhůta počítá: den připojení, den podpisu, den přijetí smlouvy dodavatelem ?)

Mezi nebezpečí přehlédnutí důležitých podmínek patří podepisování smluv zprostředkovatelům, kteří vás navštívili ve vaší domácnosti. Je nezbytné důkladně prostudovat platný ceník a obchodní podmínky včetně drobných poznámek pod čarou a dodatků malým písmem, které bývají nejdůležitější. Neméně důležité je ověřit si jaké paušální poplatky si dodavatel nárokuje i to zda si nový dodavatel bude účtovat poplatek za změnu – ze zákona je tato změna bezplatná, ale dodavatel ji může mít ve smlouvě zpoplatněnou.

Krátce po liberalizaci trhu se objevil nejeden dodavatel, který byl zákazníky i médii velmi kritizován za nevybíravý nábor zákazníků, především starších lidí. Následné vyšetřování Energetickým regulačním úřadem však žádné porušení zákona neprokázalo. Nicméně tyto praktiky dokázaly znechutit zamýšlenou změnu dodavatele mnoha zákazníkům.

Jak vyplývá z tohoto jednoduchého přehledu, není jednoduché zjistit všechny podmínky pro bezchybnou možnost změny dodavatele bez následků automatického prodloužení smlouvy, nebo dopadů finančních, formou sankcí. Rádi Vám poradíme a pomůžeme.